Økt legitimitet og troverdighet

Autorisasjonsordningen i kreditt ble lansert i januar 2017. 

"Kompetansen i kredittvurdering har alltid vært høy i finansnæringen. Når denne nå kan «stemples» nasjonalt, er det med på å gi økt legitimitet, sikre forbrukerrettighetene i henhold til regelverkene og gi både bedrifter og kandidater tydelige og like kompetansekrav."

- Siv Seglem, daglig leder i Finansnæringens autorisasjonsordninger